Vluchtelingenbegeleiding Midden-Dellfland

Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland werkt op afspraak

Bezoekadres

Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft
 015 - 7600 190
 vluchtelingenbegeleiding@participedelft.nu

Stuur een mail of kom langs op ons bezoekadres aan de Van Bleyswijckstraat 91 in Delft voor het maken van een afspraak.

 

 

Maatschappelijke begeleiding

Wij begeleiden vluchtelingen die rechtstreeks uit een asielzoekerscentrum in de gemeente Delft komen wonen. Die begeleiding is voor een periode van maximaal zes maanden. Onder maatschappelijke begeleiding vallen:

 • begeleiding bij aankomst door middel van inschrijven in het bevolkingsregister en tekenen van het huurcontract
 • ondersteuning bij het regelen van voorzieningen, bijvoorbeeld van gas, water en licht, de zorgverzekering en toelagen.
 • contact met andere organisaties, bijvoorbeeld hulp bij het regelen van een school voor de kinderen of de aanmelding bij een huisartsenpraktijk

Juridische begeleiding

Wij begeleiden statushouders bij juridische zaken en kwesties. Daaronder vallen:

 • informeren over terugkeerregelingen
 • verlengen van IND-documenten
 • asielprocedures
 • beleding bij procedures gezinshereniging

Soms zijn juridische zaken complex. In dat geval dragen wij deze over aan een breed netwerk van lokale juristen, zoals sociaal raadslieden, wet- en juridische winkels en advocaten die gespecialiseerd zijn in vreemdelingenrecht.

Werken aan zelfredzaamheid

Vervolgens begeleiden wij statushouders bij het zelfredzaam worden. Denk daarbij aan:

 • leren van taal door middel van aanvullend taalonderwijs of taalmaatjes
 • wegwijs maken in een gemeente. Waar vind ik een brievenbus of slager? Wat is een kliko?
 • contacten leggen de in de samenleving</li>
 • actief worden in buurt, wijk of gemeente, zoals bij sportclubs en andere (vrijwilligers)organisaties.

Collectieve belangenbehartiging

Wij vinden het belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak is voor statushouders. Daarom zetten wij ons in voor het in stand houden en waar mogelijk vergroten van dat draagvlak. Onder collectieve belangenbehartiging vallen:

 • participatie in relevant netwerkoverleg en bijeenkomsten zoals buurtoverleggen en wijknetwerken
 • opzetten van een lokaal platform van betrokken organisaties, zoals Welkom Delft in de gemeente Delft, dat inburgering van statushouders sociaal bevorderd, waarin statushouder worden gekoppeld aan een buddy
 • voorlichting aan scholen en andere organisaties
 • telefonische en schriftelijke voorlichting aan belangstellenden en instanties op het gebied van maatschappelijk werk.

 

Versterken zelfredzaamheid

Het team van vluchtelingenbegeleiding bestaat uit vaste medewerkers en vrijwilligers. Zij zetten zich in voor vluchtelingen. Van begeleiding in de asielprocedure tot hulp bij de zelfredzaamheid: zij helpen hen een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland.

Vrijwilligers

Dagelijks zetten vrijwilligers zich in voor vluchtelingen en asielzoekers. De één wil andere culturen leren kennen, de ander werkervaring opdoen. Ieder met een eigen reden en achtergrond. Ook de leeftijd varieert. Maar één ding hebben alle vrijwilligers gemeen: ze doen iets concreets voor vluchtelingen.

Iets doen voor vluchtelingen?

Wilt u ook vrijwilliger worden bij vluchtelingenbegeleiding? Op de vrijwilligersvacaturebank van Delft voor Elkaar kunt u de openstaande vacatures bij vluchtelingenwerk vinden (www.delftvoorelkaar.nl). Wij zijn regelmatig op zoek naar maatschappelijke begeleiders. U kunt ook een e-mail sturen (vluchtelingenbegeleiding@participedelft.nu) of bellen met 015-7600190. Ons kantoor is gevestigd aan de Van Bleyswijckstraat 91 te Delft