Vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp

Statushouders kunnen tijdens ons spreekuur met al hun vragen terecht. Om hiervoor een afspraak te maken, neemt de statushouder zelf contact op met diens persoonlijk begeleider.

Spreekuur
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Bezoekadres
Buurtcentrum Buurt&Zo (naast de bibliotheek) 
Prins Hendrikstraat 28
2641 HK Pijnacker​
 015 760 02 90 (alleen op woensdag en vrijdag)

 

 

Maatschappelijke begeleiding

Wij begeleiden statushouders die rechtstreeks uit een asielzoekerscentrum in de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen wonen. De begeleiding duurt in principe 1 jaar. Onder maatschappelijke begeleiding valt:

  • ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen, zoals gas/water/licht, een zorgverzekering en huurtoeslag;
  • hulp bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld van de gemeente en de Belastingdienst;
  • contact leggen met en/of inschrijven bij andere organisaties, zoals scholen, maatschappelijk werk, het consultatiebureau, huisartsen- of tandartsenpraktijken;
  • het organiseren van participatieworkshops en themabijeenkomsten, waarin statushouders voorlichting krijgen over de Nederlandse samenleving en de hier geldende regels, normen en waarden.

Juridische begeleiding

Wij begeleiden statushouders op juridisch vlak. Daaronder valt:

  • het verschaffen van informatie over juridische (asiel)kwesties;
  • als contactpersoon optreden voor de IND bij aanvraag van gezinshereniging;
  • het beantwoorden van velerlei juridische vragen m.b.t. het (lokaal) maatschappelijk verkeer;
  • het doorverwijzen van cliënten naar het juridisch loket in Den Haag of Rotterdam.

Collectieve belangenbehartiging

Wij vinden het erg belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak is en blijft voor statushouders. Daarom zetten wij ons in voor het in stand houden - en waar mogelijk vergroten - van dat draagvlak. Onder collectieve belangenbehartiging valt:

  • participatie in relevant(e) netwerkoverleg en bijeenkomsten;
  • telefonische en schriftelijke voorlichting aan derden, zoals scholen, (religieuze) organisaties, particulieren.

 

Team Pijnacker-Nootdorp

Het team van Vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp bestaat uit enkele vaste medewerkers en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor alle vluchtelingen die onlangs in de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn komen wonen. Van het inschrijven bij basisscholen tot het geven van workshops, en van het aanvragen van zorgverzekeringen tot het tolken tijdens spreekuren: er zijn vele activiteiten denkbaar. Met als belangrijkste doel: statushouders zo goed en snel mogelijk zelfredzaam maken in de Nederlandse samenleving.

Iets doen voor vluchtelingen?

Bij Vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp zetten vele vrijwilligers zich structureel en vol enthousiasme in voor statushouders. De één wil andere culturen leren kennen, de ander (nieuwe) werkervaring opdoen en de derde vindt het belangrijk zich in te zetten voor kwetsbare mensen. De een werkt één ochtend per week, de ander drie dagen. De professionele achtergrond van de vrijwilligers varieert, en ook hun leeftijden lopen uiteen. Maar één ding hebben zij allen gemeen: ze voelen zich betrokken bij vluchtelingen en helpen hen graag bij hun integratie in Nederland.

Neem contact op 

Heeft u ook interesse om vrijwilliger te worden bij Vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp? In dat geval horen wij graag van u. Neem hiervoor contact met ons op. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
 
Mayke van Manen, coördinator Vluchtelingenbegeleiding 
 m.van.manen@participedelft.nu 
  06 53228211

Lina Gharabli, assistent-coördinator 
 l.gharabli@participedelft.nu
 06 47110530